אריאל

ניתן לקבל במגוון מידות:

100/160, כולל 4 הגדלות – נפתח ל100/360.

105/180, כולל 4 הגדלות – נפתח ל105/380.

105/200, כולל 4 הגדלות – נפתח ל105/400.

Thanks for watching!