ברקת

110/200 כולל 4 הגדלות.

נפתח ל110/400

Thanks for watching!