דיזל

ניתן לקבל במגוון בדי ריפוד, לפי הזמנה.

Thanks for watching!